Óvodás (VUK) és Játékos (iskolás) gerinctorna


Óvodás(VUK), Népitánc-népijáték foglalkozás

 

A játékos óvódás gerinctorna foglalkozáson a természetes mozgásokkal (futás, kúszás, mászás, ugrálások, egyensúlygyakorlatok....) és utánzó gyakorlatokkal fejlesztjük a gyermekek mozgás-koordinációját ügyességét, testtudatát, ritmusérzékét, szellemi és fizikai kitartását. Az idegrendszer fejlesztését segítő gyakorlatok -  sok érdekes tornaszer felhasználásával - központi szerepet foglalnak el a foglakozásokon. A játék elemek át és átszövi az órákat, fejlesztve a küzdõképességet, megtanulják a gyerekek a siker és kudarc élmények feldolgozását, mely során fejlõdik a gyermek értelme és érzelmi világa.
Az órákat tornateremben tartjuk, 3-7 éves gyermekek számára testnevelõ, népitánc oktató tanár vezetésével.

Népitánc-népijáték foglalkozás az ének, tánc, mondóka és ritmus eszközével nélkülözhetetlen készségeket fejleszt, melyek az iskolai tanulmányok kiváló alapjaként szolgál. (mozgáskoordináció, önfegyelem, csoportos viselkedési formák csiszolódása, kapcsolatteremtési készségek kialakulása, helyes tartás, testtudat...) Az órák során az óvodások számos körjátékkal, eszközös játékkal, párválasztóval, kiszámolóval és magyar népi játékkal és sportjátékkal ismerkedhetnek meg. 
Tovább az órarendhez -->  

 

vissza

 

 
Romhányiné Kovács Mária:70/381-61-22 Romhányi Réka:70/945-08-96
Borászat Etyeken - Tátrai Pincészet